WIL JIJ OOK EEN MARKTKRAAM HUREN !!!!

 

"Rijden voor Geluk"Wens Ambulance Oost-Nederland 

Organiseert een grandiose markt.

 "Rijden voor Geluk"Wens Ambulance Oost-Nederland  organiseert in samenwerking met de V.V. Haaksbergen  op zaterdag 7 augustus 2021 een grote markt van 9.00 uur t/m 17.00 uur ,hiervoor zijn nog enkele kraampjes te huur voor slechts

€ 15,00 per kraam.

Wat mag je verkopen?  Nieuwe en 2e hands spullen.

Locatie;  Markt Scholtenhagenweg 44, 7481 VP Haaksbergen

Voor meer informatie of deelname aan de markt mail naar rijdenvoorgeluk@hotmail.com.

 

 

 

 

Huisreglement; Markt

1. Inschrijving & Deelnamebewijs:

Info: De inschrijving en het deelnamebewijs zijn er om onaangekondigde handelaren te kunnen weren op onze markt.

Op deze manier zijn onze deelnemers verzekerd van de door de organisatie toegekende verkoopplaats.

1.1 U kunt zich inschrijven voor deelname aan de markt tot 10 juli 2021 Nadat het inschrijfgeld van € 15,00 is bijgeschreven op ons banknummer NL 35 SNSB 8834 2821 91 t.n.v. Berendsen R G B ondervermelding van Marktkraam. krijgt u een bevestigingsmail met uw kraamnummer toegezonden.

2. Verboden: Info: Sommige van onderstaande passages zijn door de organisatie opgesteld voor ieders veiligheid. Andere ter voorkoming van onnodig straatvuil, of omdat het door de organisatie als niet wenselijk gezien wordt.

2.1 - Het verkopen van alcohol, illegale goederen, porno, wapens, verdovende middelen, vastgoed, levende dieren of auto's is niet toegestaan.

2.2 - Het openbaar nuttigen of meedragen van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen of wapens is verboden.

2.3 - Het verspreiden/aanbieden van drukwerk (flyers, visitekaartjes etc) is niet toegestaan op onze markt.

2.4 - Promotionele activiteiten ten behoeve van religie, stichtingen of welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.

3. Tijd van Op & Afbouw: Info: Sommige van onderstaande passages zijn door de organisatie opgesteld vanuit praktisch oogpunt. Andere hebben als hoofddoel de veiligheid op het marktterrein te verhogen en de verkeersstroom in goede banen te leiden.

3.1 - De markt op 7 augustus 2021 duurt van 9:00 tot 17:00 uur.

3.2 - Volg a.u.b. de aanwijzingen op, ook met betrekking tot de tijd van opbouw en afbouw, die door de organisatie worden verstrekt. Jouw tijd van opbouw zal worden aangegeven op jouw deelnamebewijs.

4. Verkoopplaatsen: Onderstaande passages zijn opgesteld, zodat iedereen begrijpt wat wij van deelnemers verwachten en wat men van ons mag verwachten. Zo zorgen we er samen voor dat deelname aan de Markt goed verloopt.

4.1 - Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw en afbouw van hun verkoopplaats.

4.2 - Alle verkoopplaatsen op onze markt zijn originele Marktkramen.

4.3 - Het achter laten van afval op het marktterrein is niet toegestaan. Neem afval mee naar huis.

4.4 - Het achter laten van spullen/goederen op het marktterrein is niet toegestaan. Neem het mee naar huis

4.5 - De organisatie verhuurt / levert de marktkramen.

4.6 - Het innemen van extra verkoopruimte op de dag zelf, zonder overleg met de organisatie, is niet mogelijk.

4.7 - Laat doorgangen en gangpaden zoveel mogelijk vrij.

4.8 - De organisatie behoudt zich het recht, de verkoopplaats aan te passen, gelang de situatie.

4.9 - De V.V.Haaksbergen verkoopt Snacks. etenswaar en dranken. Het is dan ook niet toegestaan door andere deelnemers Snacks,etenswaar of drank te verkopen.

5. Wegafzettingen / Versperringen / Blokkades: Info: Deze passages zijn opgesteld ten behoeve van de algehele veiligheid op en rondom het marktgebied.

5.1 - Op zaterdag 7 Augustus zal vanaf 9:00 uur het hele marktterrein auto én aanhanger- vrij moeten zijn. Voertuigen die niet aangemeld zijn als onderdeel van de markt, zullen worden verwijderd op kosten van de eigenaar van het desbetreffende voertuig.

5.2 - De organisatie heeft uiteraard het recht uitzonderingen te maken in geval van calamiteiten en / of praktische redenen.

6. Stroomvoorziening: Info: Stroomvoorzieningen zijn beperkt beschikbaar in overleg met de organisatie.

6.1 - Voor de levering van stroom staat een onkostenvergoeding van €5,00 per stroompunt. Je kan maximaal 2 stroompunten aanvragen.

7. Weersomstandigheden: Info: Om de veiligheid van eenieder te waarborgen zal de organisatie het evenement aanpassen indien nodig.

7.1 - Bij extreme weervormen die een bedreiging vormen voor de gezondheid zoals extreme hitte, extreme kou, storm en onweer zal de organisatie een 'noodplan' in werking stellen. Denk hierbij aan het inkorten of afgelasten van het evenement. Een noodplan kan zowel ruim voor aanvang als tijdens het evenement in werking worden gesteld.

7.2 - Vanaf windkracht 4 is het plaatsen van partytenten of parasols op de toegekende verkoopplaats niet toegestaan.

8. Afval: Info: Organisatie, deelnemers en bezoekers zijn allemaal te gast ten tijden van de markt. Neem alles wat je meebrengt (en niet verkocht hebt) a.u.b. weer mee terug naar huis. Als iedereen zijn eigen afval, rommel en handelswaar mee terug naar huis neemt blijft ons terrein schoon.

8.1 - Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opvangen (in zak) en afvoeren van alle afval afkomstig van de verkoopplaats. De verkoopplaats dient schoon achter te worden gelaten door de deelnemers.

9. Aansprakelijkheid: Info: Deelname aan onze Markt is geheel op eigen risico.

9.1 - De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld, in de ruimste zin, voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Brandveiligheidvoorwaarden : Info: Voor en tijdens de markt zal er door organisatie, politie en brandweer op worden toegezien dat onderstaande veiligheidspunten in orde zijn en blijven.

1 - Geen obstakels op bluswaterwinplaatsen (kranen, putten).

2 - Vrije door rijroute voor de brandweer en andere voertuigen van professionele hulpdiensten.

3 - Er moet een MINIMALE BREEDTE van 3,5 meter zijn, tussen verkoopplaatsen tegenover elkaar, zodat hulpdiensten ten aller tijden doorgang hebben op het terrein.

4 - Eventuele instructies van brandweer, politie, ambulancepersoneel en organisatiepersoneel dienen altijd opgevolgd te worden.

EHBO post: Info: Volg a.u.b. eventuele instructies van hulpverleners op en geef ze de ruimte om hulp toe te passen waar nodig.

1- Op het marktterrein zijn EHBO'ers aanwezig voor eerste hulp bij ongevallen.

2 - AED is aanwezig in de kantine.

3 - Bel bij spoedgevallen en levensbedreigende situaties direct 112.